SVENSKA STÅLBOLAGET - HUFVUDKATALOG 1915
CYKELDELAR - VERKTYG - VAPEN - UR - TALAPPARATER - ELEKTRISKA ARTIKLAR - HUSHÅLLSARTIKLAR
SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET
SVENSKA STÅLBOLAGETSVENSKA STÅLBOLAGET
SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET
Sid. 1-25 Sid. 26-50 Sid. 51-75 Sid. 76-100 Sid. 101-125 Sid. 126-150
Sid. 151-175 Sid. 176-200 Sid. 201-225 Sid. 226-250 Sid. 251-264  
SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET
Multiplicera katalogpris med talet 40 för att få motsvarande pris i 2014 års penningvärde.

Uppdaterad 2014-04-04
SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET
SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET, SVENSKA STÅLBOLAGET